DocRoom

Health Research Program of the Hungarian Charity Service of the Order of Malta

DocRoom

Our partners

THROUGH COMMON GOALS

Get to know our partners!

We conduct our scientific research projects together with academic and social institutions, and support evidence-based decision-making. We are proud of our collaborations: this leads to a unique way of knowledge-sharing.

Kutatásaink középpontjában a digitális egészség társadalmi, magatartástudományi aspektusai állnak, azok a lehetőségek, amelyek révén a technológiai megoldások sikeresen adaptálhatók a mindennapi orvoslásba. Az „E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben” című, NKFI-1 (FK 134372) nyertes pályázatunk keretében a hazai egészségügyi digitális átalakulást vizsgáljuk, mind ellátói, mind pedig páciens oldalról.

E projektnek szerves része annak vizsgálata, hogy a sérülékeny társadalmi csoportok egészségügyi hozzáférését és ellátását javíthatják-e és ha igen, akkor milyen módon az olyan digitális technológiák, mint a telemedicina vagy az okostelefon-alapú platformok. Egészségszociológusokként az gondoljuk, hogy a digitális egészség által felvetett dilemmák nem kizárólag technológiai jellegűek, a bennük rejlő társadalmi előnyök, problémák és kihívások legalább olyan jelentősek.

A kutatócsoport vezetője: Dr. Győrffy Zsuzsa

Tagjai: Dr. Girasek Edmond, Radó Nóra, Döbrössy Bence

“A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén, ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével, betegszobás ellátással, rehabilitációs programmal és családok átmeneti otthonával nyújt támogatást a rászoruló családok és egyének számára.”

Forrás: menedekhaz.hu

Magyarországi Baptista Egyház

baptist.hu