DocRoom

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kutatási Programja

DocRoom

Partnereink

KÖZÖS CÉLOK MENTÉN

Ismerje meg partnereinket!

Tudományos kutatásainkat akadémiai kutatóintézetekkel és szociális intézményekkel közösen végezzük, és segítjük az evidencia alapú döntéshozatalt. Büszkék vagyunk együttműködéseinkre, amelyek révén egyedülálló tudásmegosztás valósulhat meg.

Kutatásaink középpontjában a digitális egészség társadalmi, magatartástudományi aspektusai állnak, azok a lehetőségek, amelyek révén a technológiai megoldások sikeresen adaptálhatók a mindennapi orvoslásba. Az „E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben” című, NKFI-1 (FK 134372) nyertes pályázatunk keretében a hazai egészségügyi digitális átalakulást vizsgáljuk, mind ellátói, mind pedig páciens oldalról.

E projektnek szerves része annak vizsgálata, hogy a sérülékeny társadalmi csoportok egészségügyi hozzáférését és ellátását javíthatják-e és ha igen, akkor milyen módon az olyan digitális technológiák, mint a telemedicina vagy az okostelefon-alapú platformok. Egészségszociológusokként az gondoljuk, hogy a digitális egészség által felvetett dilemmák nem kizárólag technológiai jellegűek, a bennük rejlő társadalmi előnyök, problémák és kihívások legalább olyan jelentősek.

A kutatócsoport vezetője: Dr. Győrffy Zsuzsa

Tagjai: Dr. Girasek Edmond, Radó Nóra, Döbrössy Bence

„A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén, ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével, betegszobás ellátással, rehabilitációs programmal és családok átmeneti otthonával nyújt támogatást a rászoruló családok és egyének számára.”

Forrás: menedekhaz.hu