DocRoom

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kutatási Programja

DocRoom

Kutatási témáink

Jelenleg futó kutatásaink

DIGITÁLIS EGÉSZSÉG

Telemedicinális ellátás hajléktalan személyek krónikus gondozásában

Célunk, hogy felmérjük az online orvosi konzultációk lehetséges szerepét a hajléktalanellátó intézmények ellátottjai körében. Kezdeményezésünk egyediségét jelenti, hogy a projektben részt vevő kliensek az ellátást a szociális intézményen belül, megfelelő asszisztencia segítségével vehetik igénybe, így a gondozási folyamat hatékonysága és folyamatossága jelentősen növelhető, valamint klienseink digitális készségei is fejleszthetők.

HOLISZTIKUS ELLÁTÁS

Hibrid alapellátási
modell kialakítása

Korábbi tapasztalataink alapján egy olyan holisztikus,  személyközpontú egészségügyi programot hozunk létre, amelyben az egyes alapellátási szolgáltatások (24 órában nyitva tartó rendelő, mozgó orvosi rendelés, online gondozás) egymással szinergiában segítik a jobb hozzáférést és a minőségi ellátást.

DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK

Digitális eszközök
használata és
egészségértés

Kutatásunkban hajléktalan klienseink digitális eszközökhöz való hozzáférését, egészségügyi célú internethasználatukat és digitális egészségértésüket vizsgáljuk. A már most digitálisan aktív személyek szokásainak, készségeinek  jobb megismerése alapját képezheti egy későbbi edukációs programnak, távoli betegmonitorozási technológiák bevezetésének.

SZŰRÉS

Alsó végtagi
érszűkület szűrése
hajléktalan
személyeknél

Hiszünk abban, hogy a krónikus állapotokkal küzdő ellátottjaink hosszú távú egészségi státusza szűrésekkel nagy mértékben javítható. Az időben fel nem ismert, nem kezelt alsó végtagi érszűkület előrehaladott állapotban gyakran vezet amputációhoz, ami a hajléktalan személyek életminőségét és életkilátásait jelentősen rontja. Szűrővizsgálatunkkal a probléma korai felismerését és nem-sebészi kezelését célozzuk. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Klienseink
elvárásainak és elégedettségének monitorozása

Klienseink elvárásainak megismerésére és munkánkkal kapcsolatos visszajelzéseire nyitottak vagyunk, fontosak számunkra. Az egyedi igények figyelembe vételével személyre szabottabb ellátást tudunk nyújtani, jobb orvos-beteg kapcsolatot tudunk kialakítani, és a bizalmi légkör minden esetben hozzájárul a gyógyuláshoz és a magasabb együttműködési hajlandósághoz.