DocRoom

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kutatási Programja

Hazai és nemzetközi telemedicinális programok

A 2020-as években több, meglepően hasonló kísérleti program indult el Amerikában és hazánkban: rászoruló, hajléktalan emberek egészségügyi ellátásával foglalkozó orvosok és kutatók közösen a telemedicina irányába indultak el. Az újítást a szükség hozta, hiszen a pandémia időszakában, a szigorú szabályozások idején az orvos-beteg találkozások is korlátozottak voltak. Az egymástól független programok hasonló tapasztalatokkal zárultak, megágyazva egy szélesebb körű új ellátási formának.

Az észak-kaliforniai Máltai Rend Klinika egy ingyenes szolgáltatást biztosító egészségügyi intézmény, amely főként adományokból tartja fenn magát. Olyan betegeknek segít, akiknek nincs biztosításuk, hajléktalan emberek, bevándorlók, vagy nem beszélnek angolul. Szakorvosi rendeléssel, laborvizsgálatokkal, prevencióval segítik a hozzájuk fordulókat.

2019-ben összesen 4500 beteget láttak el. A járvány időszakában azonban ez a szám nagymértékben emelkedett, hiszen sokan elvesztették munkájukat és ezzel biztosításukat, valamint többen is lettek betegek a COVID-hullámok alatt. Az oaklandi közösségi klinikának a lezárások miatt egy időre be is kellett zárnia, ekkor vezettek be egy távorvoslási (telemedicina) platformot, amelyen az ellátás nagy részét telefonon keresztül biztosították.

A klinika mintegy 50 önkéntese elektronikus egészségügyi nyilvántartási rendszeren és laptopokon keresztül koordinálta a betegeket, teszteket rendelhetett, gyógyszereket írhatott fel, és frissíthette az egészségügyi dokumentációkat. A kísérleti telemedicina rendszer egyelőre hangalapú, de a szervezet tervei között szerepel a videóhívásos szolgáltatás bevezetése.

A Dél-Karolinai Orvosi Egyetem (Medical University of South Carolina) 2021-ben végzett felmérésének eredménye is megerősíti a távgyógyítás hatékonyságát és az elégedettséget a sérülékeny csoportok körében. A megkérdezett hajléktalan emberek több mint felének volt mobiltelefonja, a szállókon pedig több, mint 70%-uknak hozzáférése számítógéphez és internethez. Arra a kérdésre, hogy a betegek hogy szeretnék a tájékoztatást megkapni egészségi állapotukról, a megkérdezettek közel fele jelölte meg a szöveges üzeneteket, amelyek esetében nem szükséges egy adott időpontban rendelkezésre állniuk, így az rugalmasabban kezelhető számukra.

Az amerikaihoz hasonlóan a magyar Máltai rend segélyszervezete is élt a telemedicinális ellátás lehetőségével. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának kísérleti programja annyiban járt előrébb, hogy az online, videó alapú rendelést szociális intézmények infrastruktúráján keresztül biztosította. Annak érdekében, hogy a szervezet megfelelő telemedicinális ellátási formát honosítson meg hajléktalan emberek számára, közös kutatásba kezdett a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Digitális Egészség kutatócsoportjával.

A kutatók 2020-ban egy kérdőíves felmérés keretében azt vizsgálták, hogy a hajléktalanok számára tartós elhelyezést nyújtó intézményekben az ellátottak mennyire nyitottak az online orvosi szolgáltatásokra. Mivel hazai adat erre vonatkozóan a nem hajléktalan lakosság vonatkozásában sem állt rendelkezésre, az eredményeket egy budapesti referenciacsoporthoz hasonlították, amelynek tagjait két átlagos háziorvosi praxis betegei adták.

Az eredmények azt mutatják, hogy a hajléktalan személyek nyitottsága, attitűdje nem különbözik a nem hajléktalan személyeknél mért értékektől, és alapvetően pozitívan állnak egy ilyen szolgáltatáshoz. Az ugyancsak kirajzolódott az adatokból, hogy azok, akiknek az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatai pozitívak, nyitottabbak a telemedicinális ellátás iránt is.

A kutatás következő szakaszában 2021-ben négy szociális intézményben telemedicinális pilotot indítottak el. A távgyógyítást tesztelő projekt az átmeneti szállásokon már rendelkezésre álló számítógépeket, internetkapcsolatot használta, az online viziteket a szállókon dolgozó asszisztensek segítették. A pilot orvosi hátterét a Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának három orvosa biztosította. A 75 fő bevonásával zajlott kutatás adatainak feldolgozása és elemzése jelenleg is folyik, de az előzetes adatok alapján az mindenképp kijelenthető, hogy a pilot kiemelkedő betegelégedettséggel és szakmai értékeléssel zárult, valamint a viziteken való 90 százalék feletti részvételi arány jócskán meghaladta az előzetes várakozásokat, így jelenleg a program kiterjesztésén dolgoznak.

A hajléktalanellátásban az ilyen kezdeményezések egyelőre meglehetősen újszerűnek és hiánypótlónak tűnnek, azonban egyúttal arra is lehetőséget adnak, hogy csökkentsék a rászorultak egészségügyi hozzáférési nehézségeit. Az amerikai máltai klinika vezetői szerint a jövőben azok a betegek, akiket korábban távorvoslási rendszerben láttak el, nem valószínű, hogy visszatérnek a személyes ellátáshoz vagy a mobil részlegükre. De véleményük szerint egy távegészségügyi programmal az intézmény újból elérheti őket, valamint új betegeket és új közösségeket is könnyebben bevonhatnak. A telefonon, online vagy videón keresztül nyújtott ellátás sokkal jobb, mint az ellátás teljes hiánya – hangsúlyozták.

További blogbejegyzések:

Megosztás: