DocRoom

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kutatási Programja

DocRoom – Elindult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kutatási Programja

A hajléktalan emberek digitális eszközökhöz való hozzáférésének felmérése, egészségügyi célú internethasználatuk és egészségértésük vizsgálata, a telemedicina alkalmazása a hajléktalanellátásban, valamint innovatív szűrési programok elindítása – többi között e területek kutatását végzi a Máltai Szeretetszolgálat DocRoom programja. A kezdeményezés célja, hogy hiánypótló felmérésekkel pontosabb képet alkosson a hajléktalan emberek egészségének fejlesztési lehetőségeiről, és megalapozza a hibrid modell bevezetését az ellátásba, amely a személyes és az online egészségügyi konzultáció, illetve a mobil rendelés összehangolt működését jelenti.

Az utóbbi években egyre szélesebb körben jelentek meg a digitális eszközök az egészségügy területén, a koronavírus-járvány pedig még inkább felerősítette ezt a folyamatot. A Semmelweis Egyetem Digitális Egészség Kutatócsoportja és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös, több éven keresztül tartó kutatómunkában azt igyekszik felmérni, hogy az olyan sérülékeny csoportok, mint a hajléktalan emberek egészségügyi hozzáférését és ellátását hogyan javíthatják a digitális technológiák, a telemedicina vagy az okostelefon-alapú platformok.

„A kutatások eredményei azért nagyon fontosak számunkra, mert ezekre alapozva tudjuk bevezetni az újításokat. Célunk, hogy az ellátórendszert hatékonyan tudjuk úgy átalakítani, hogy közben a szolgáltatások minősége és az azokhoz való hozzáférés javuljon” – emelte ki Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője a Szeretetszolgálat Bem rakparti országos központjában 2022. június 23-án rendezett sajtótájékoztatón.

dr. Békási Sándor (Fotó: Kovács Bence / Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

„A hibrid ellátási forma bevezetése a Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményeiben már a kutatásaink eredményeire épül. Ennek keretében egy holisztikus szemléletű alapellátási modellt indítunk, amelyben a személyesen nyújtott rendelői szolgáltatások, a mozgó orvosi ellátás és az online vizit egy teljesen flexibilis, átjárható rendszert alkot” – mondta dr. Békási Sándor, a Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának főorvosa. A szakember hangsúlyozta, hogy a modell a krónikus betegségek biztonságos menedzselésével, a hirtelen állapotromlás megelőzésének és a hajléktalan személyek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének segítésével az ellátórendszert és a gondozott embereket egyaránt szolgálja.

Dr. Győrffy Zsuzsa (Fotó: Kovács Bence / Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

„Eddig három területet mértünk fel a közös kutatás keretében: a telemedicina iránti attitűdöt hajléktalan emberek körében, a digitális eszközökhöz való hozzáférést és az egészségügyi célú internethasználatot, illetve szakmai hátteret biztosítottunk a telemedicina éles kipróbálásakor mind a szociális intézmények, mind pedig az orvosok számára. Ezek alapján úgy látjuk, a digitális egészségügy jól alkalmazható a hajléktalan személyek ellátásában is” – tette hozzá Dr. Győrffy Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense és a Digitális Egészség Kutatócsoport vezetője. A lezárult kutatási projekt legfontosabb megállapításai közül többek között azt emelte ki, hogy a telemedicina szolgáltatásaira a hajléktalan emberek ugyanolyan arányban nyitottak, mint a lakosság más csoportjai; a hajlék nélkül élők 69,6%-a rendelkezik telefonnal, 34,6%-uk okostelefonnal, és 10,8%-uk használt már egészségügyi applikációt. A 3 hónapos telemedicina pilot programban 4 hajléktalanszállóról összesen 55 páciens végezte el a személyenként hat online vizitből álló, a krónikus betegségek menedzselését szolgáló programot három szakorvos, illetve egy-egy, a szállókon dolgozó, ápolói végzettséggel rendelkező szociális munkás közreműködésével.

A DocRoom kutatási program keretében a Szeretetszolgálat az innovatív ellátási formák mellett széles körű szűrővizsgálatok és prevenciós eszközök hatékonyságának vizsgálatát is tervezi, amelyek javíthatják mind a hajléktalan emberek egészségi kilátásait, mind pedig kikövezhetik az utat más, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségének fejlesztéséhez.

További blogbejegyzések:

Megosztás: